Vo vašej samospráve sa odpad triedi nasledovne

(ak chcete zistiť, ktoré komodity do triedeného zberu patria, kliknite na ikonu kontajnera)

Papier
Sklo
Nápojové kartóny
Plasty
Kovy

Leták na stiahnutie

Katalóg

Certifikát

Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov obec v spolupráci s OZV NATUR‑PACK, a.s., prispela k zlepšeniu životného prostredia.
Certifikát

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - elektronická príručka

V spolupráci s organizáciou INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) sme pre verejnosť pripravili unikátny vzdelávací materiál - elektronickú príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Príručka je vytvorená pre všetky kombinácie zberu, s ktorými sa stretávame u našich partnerských samospráv. Vaša samospráva triedi odpad podľa variantu E.
Materiál je k dispozícii na voľné stiahnutie tu.

Seriál: Správna trefa

Bližšie informácie o triedení odpadu nájdete v seriáli Správna trefa na YouTube kanáli NATUR‑PACK verejnosti