Vo vašej samospráve sa odpad triedi nasledovne

(ak chcete zistiť, ktoré komodity do triedeného zberu patria, kliknite na ikonu kontajnera)

Papier
Sklo
Plasty, nápojové kartóny a kovy

Leták na stiahnutie

Katalóg

Certifikát

Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov obec v spolupráci s OZV NATUR‑PACK, a.s., prispela k zlepšeniu životného prostredia.
Certifikát

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - elektronická príručka

V spolupráci s organizáciou INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) sme pre verejnosť pripravili unikátny vzdelávací materiál - elektronickú príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Príručka je vytvorená pre všetky kombinácie zberu, s ktorými sa stretávame u našich partnerských samospráv. Vaša samospráva triedi odpad podľa variantu C.
Materiál je k dispozícii na voľné stiahnutie tu.

Seriál: Správna trefa

Bližšie informácie o triedení odpadu nájdete v seriáli Správna trefa na YouTube kanáli NATUR‑PACK verejnosti